Διαμόρφωση του ασφαλτοστρωμένου πεζόδρομου που διέρχεται μεταξύ της παραλίας και του Κ.Α.Α.Υ. Αγίας Τριάδας του Δήμου Θερμαϊκού.

Στην περιοχή έγιναν ήπιες επεμβάσεις ενώ κύριος στόχος ήταν η δημιουργία μίας βασικής, ευχάριστης και ασφαλούς πορείας για όλες τις ομάδες χρηστών κατά μήκους του θαλάσσιου μετώπου, εξασφαλίζοντας την προσπελασιμότητα, την πρόσβαση και την οικειοποίηση του περιβάλλοντος χώρου.

Η περιοχή επέμβασης καλύπτει περίπου 1.250,00μ² ασφαλτοστρωμένης επιφάνειας παρακείμενα της παραλίας της Αγίας Τριάδας.

Με την παρούσα μελέτη επιδιώκεται η διαμόρφωση της περιοχής με τη μορφή “Woonerf” με τη βασική χάραξη να προορίζεται για τη διέλευση οχημάτων. Ωστόσο διαφοροποιείται χρωματικά και χαράζεται ελεύθερα και σε περιορισμένο εύρος ώστε να αποτρέπει την ανάπτυξη ταχυτήτων.

Η υπόλοιπη περιοχή ακολουθεί σχεδιαστικά τη βασική “ρέουσα” χάραξη δημιουργώντας χώρους πρασίνου και περιοχές στάσης και ανάπαυσης εξοπλισμένες με καθίσματα και σκίαστρα (πέργκολες).