Κατασκευή

 

Η εταιρία ΔΙΩΡΥΞ Ο.Ε. αναλαμβάνει και υλοποιεί ιδιωτικά και δημόσια κατασκευαστικά στους τομείς των κτιρίων, δημόσιων υποδομών και δικτύων και μεταλλικών κατασκευών. Η εμπειρία των πολιτικών μηχανικών που στελεχώνουν την εταιρία μας εγγυάται τόσο την άρτια κατασκευή όσο και την έγκαιρη παράδοση των έργων μας. Βασικό κριτήριο είναι η πλήρης εφαρμογή των αρχιτεκτονικών σχεδίων κάθε έργου, ώστε να εναρμονίζονται τα έργα μας στο περιβάλλον που ενσωματώνονται. Στόχος μας είναι να χρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν περισσότερο υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, ώστε να ενισχύεται η αειφόρος ανάπτυξη και επιπλέον να δημιουργούνται κατασκευές με την σωστή αισθητική.

Αγ. Τριάδα, Θεσσαλονίκη

Πολύκαστρο, Κιλκίς

Πύργος, Ν. Ηλείας

Ν. Ραιδεστός, Θεσσαλονίκη

ArrowArrow
ArrowArrow
ArrowArrow
Slider

 

«Εξοικονομώ»

 

Η τεχνική εταιρία ΔΙΩΡΥΞ Ο.Ε. αναλαμβάνει, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας, έργα ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων, στα πλαίσια του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον». Η εταιρεία μας παρέχει πλήρη τεχνική και οικονομική υποστήριξη των έργων που αναλαμβάνει, καθώς διαθέτει πιστοποιημένους ενεργειακούς επιθεωρητές με πολυετή εμπειρία σε έργα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Στο σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών περιλαμβάνεται η μελέτη και η κατασκευή των απαιτούμενων επεμβάσεων ώστε να εξασφαλιστεί η βέλτιστη περιβαλλοντική συμπεριφορά κάθε κτηρίου. Στόχος της εταιρίας μας είναι να υλοποιούνται περιβαλλοντικά φιλικές κατασκευές οι οποίες να έχουν το μέγιστο δυνατό οικονομικό όφελος για τους χρήστες των. Η ΔΙΩΡΥΞ Ο.Ε. αναλαμβάνει και την διαδικασία χρηματοδότησης των συγκεκριμένων έργων σε συνεργασία με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Πολύκαστρο, Κιλκίς

ArrowArrow
ArrowArrow
ArrowArrow
Slider

 

Φωτοβολταϊκά

 

Το Net Metering είναι στην πράξη μια συμφωνία που σας επιτρέπει να συμψηφίζετε την ενέργεια που παράγετε, με την ενέργεια που καταναλώνετε σε ετήσια βάση. Με το Net Metering μπορείτε να παράγετε μόνοι σας την ενέργεια που χρειάζεστε. Τα φωτοβολταϊκά παράγουν καθαρή ενέργεια φθηνότερα από το ηλεκτρικό δίκτυο. Μπαίνουν εύκολα και χρειάζονται ελάχιστη συντήρηση, ενώ η τελική εξοικονόμηση είναι χιλιάδες ευρώ, ακόμα και στις πιο μικρές εγκαταστάσεις. Είναι σημαντικό λοιπόν να εγκαταστήσουμε ένα φωτοβολταϊκό, που να παράγει ετήσια όση ενέργεια καταναλώνουμε.

Πύργος, Ν. Ηλείας

ArrowArrow
ArrowArrow
ArrowArrow
Slider