ΚΑΑΥ Αγ. Τριάδος

Αγ. Τριάδα, Θεσσαλονίκη

Αθλητικό Κέντρο Δ.Δ.Πολυκάστρου
Γυμνάσιο Πολυκάστρου

Πολύκαστρο, Κιλκίς

ΦΒ ισχύος 10KWp
ΦΒ σταθμός 100KWp

Πύργος, Ν. Ηλείας

Πρότυπα Θερμοκήπια

Ν. Ραιδεστός, Θεσσαλονίκη

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Κατασκευή

Η τεχνική εταιρεία ΔΙΩΡΥΞ Ο.Ε. αναλαμβάνει και υλοποιεί ιδιωτικά και δημόσια κατασκευαστικά στους τομείς των κτιρίων, δημόσιων υποδομών και δικτύων και μεταλλικών κατασκευών.

«Εξοικονομώ»

Στα πλαίσια του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» η εταιρεία αναλαμβάνει έργα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων.

Φωτοβολταϊκά

Η ΔΙΩΡΥΞ Ο.Ε., αναλαμβάνει την κατασκευή Ηλεκτρικών και Μηχανολογικών υποδομών  – εγκαταστάσεων σε κτίρια, βιομηχανίες, δημόσιους χώρους και σταθμούς παραγωγής ενέργειας.

Η ΔΙΩΡΥΞ αποτελεί τεχνική εταιρεία με εξειδίκευση στα ενεργειακά και κατασκευαστικά έργα. Ιδρύθηκε το 2015 με στόχο να εφαρμόσει σύγχρονες τεχνολογίες για την δημιουργία και αναβάθμιση κτιρίων και υποδομών, βάσει των σύγχρονων κοινωνικοοικονομικών συνθηκών. Αξιοποιώντας τη γνώση και την πείρα των στελεχών της στο χώρο του σχεδιασμού και της κατασκευής κτιριακών κι ενεργειακών έργων, καθώς και τον σύγχρονο εξοπλισμό της, η ΔΙΩΡΥΞ είναι σε θέση να αναλάβει την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων οποιασδήποτε χρήσης, προσφέροντας λύσεις υψηλών προδιαγραφών, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς οικονομικούς όρους σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, με κορυφαία σχέση κόστους-αποτελέσματος.

Έχοντας πάντοτε ως γνώμονα την υψηλή ποιότητα κατασκευής και τη μέγιστη λειτουργικότητα, η ΔΙΩΡΥΞ έχει ως στόχο την διεκπεραίωση κάθε έργου αξιόπιστα, εντός των προβλεπομένων χρονοδιαγραμμάτων και των ορίων που θέτει ο αρχικός προϋπολογισμός. Η εταιρεία εξασφαλίζει πιστοποιημένα, άριστα αποτελέσματα στον τομέα της διαχείρισης έργων στηριζόμενη στην πείρα και τη γνώση των μηχανικών της και στην εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων διαχείρισης έργων και επιχειρησιακών πόρων. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στα έργα της παράγονται από εταιρείες με μακροχρόνια παρουσία στο χώρο των προηγμένων δομικών και ηλεκτρομηχανολογικών υλικών, είναι πιστοποιημένα και συνοδεύονται από εγγυήσεις των κατασκευαστριών εταιρειών.

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει αναπτύξει την Πολιτική της για την Ποιότητα με γνώμονα το σχεδιασμό και την παράδοση έργων υψηλού επιπέδου χρησιμοποιώντας αποτελεσματικούς τρόπους εκτέλεσης των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει απέναντι στους πελάτες της, έτσι ώστε να είναι πάντα ανταγωνιστική. Η ΔΙΩΡΥΞ μέσω της Πολιτικής για την Ποιότητα δεσμεύεται:

 • Στο σχεδιασμό, τη μελέτη και την κατασκευή έργων υψηλών προδιαγραφών.
 • Στην παράδοση των έργων στον επιθυμητό χρόνο και με πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών της.
 • Στη λήψη των απαραίτητων μέτρων για τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις σχετικές με την ασφάλεια των εργαζομένων και γενικότερα με τη λειτουργία της εταιρείας.
 • Στην ανάπτυξη συνθηκών αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους συνεργάτες / προμηθευτές της.
 • Στη διάθεση όλων των απαραίτητων πόρων για τη διαφύλαξη της αρτιότητας των προϊόντων ιδιοκτησίας πελάτη.
 • Στην κάλυψη όλων των θεμάτων σχετικά με την εχεμύθεια που αφορά κάθε πνευματική ή εμπορική ιδιοκτησία πελάτη.
 • Στη διαρκή παρακολούθηση των εξελίξεων του κλάδου της και συμμετοχή της σε αυτές.
 • Στην αποτελεσματική αντιμετώπιση και ικανοποίηση των υφιστάμενων και προβλεπόμενων αναγκών εκπαίδευσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης των εργαζομένων στην εταιρεία.
 • Στη διάθεση των απαραίτητων πόρων για τη διατήρηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Ποιότητας της εταιρείας.
 • Στη δυνατότητα συλλογής αποτελεσμάτων λειτουργίας και απόδοσης με σκοπό τον καθορισμό στόχων Ποιότητας, η επίτευξη των οποίων ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Το εργαλείο μέσω του οποίου η εταιρεία υλοποιεί, ελέγχει και αναπροσαρμόζει, όποτε απαιτείται, την Πολιτική της για την Ποιότητα είναι το Σύστημα Ποιότητας που έχει αναπτύξει και εφαρμόζει.

Η έννοια της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων θεωρείται σήμερα επίκαιρη. Στην Ελλάδα το νομικό πλαίσιο για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων στους χώρους της εργασίας θεωρείται από τα πιο ολοκληρωμένα και πλήρη σε σχέση με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες. Η ΔΙΩΡΥΞ έχει αναλάβει τις εξής υποχρεώσεις:

 • Να αναγνωρίσει όλους τους πιθανούς κινδύνους (φυσικούς, χημικούς, βιολογικούς, εργονομικούς) που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων και να αξιολογήσει τα υπάρχοντα προγράμματα και συνθήκες εργασίας ώστε να γίνει πλήρης και σαφής προσδιορισμός των αναγκών και των προτεραιοτήτων.
 • Να αναπτύξει ένα λεπτομερές σχέδιο που θα αφορά τον προσδιορισμό και τον έλεγχο των αναγκαίων μέτρων για την μείωση ή τον έλεγχο των κινδύνων και θα καθορίζει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες ανά θέση εργασίας
 • Να εφαρμόσει το παραπάνω σχέδιο και να εκπαιδεύσει το προσωπικό τους σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας
 • Να αξιολογήσει το πρόγραμμα μέσω τακτικών ελέγχων και επιθεωρήσεων.

ΔΙΩΡΥΞ Ο.Ε.

Θ.Σοφούλη 92
Καλαμαριά
τηλ: 2310 414033

Προβολή σε Google Maps

Επικοινωνία