Αθλητικό Κέντρο Δ.Δ.Πολυκάστρου

Υλοποίηση του δημοτικού αθλητικού κέντρου (κλειστό γυμναστήριο) Δ.Δ. Πολυκάστρου.

Στα πλαίσια του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ και με βασικό σκοπό την υλοποίηση τεχνικών παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και όχι εργασίες ανακαίνισης στα υφιστάμενα δημοτικά κτίρια, έγινε η επιλογή δύο δημοτικών κτιρίων για την ένταξή τους στο Σχέδιο Υλοποίησης: του δημοτικού αθλητικού κέντρου (κλειστό γυμναστήριο) και του Γυμνασίου ΔΔ Πολυκάστρου. Η επιλογή δεν έγινε τυχαία, αλλά ελήφθησαν υπόψη τόσο οι μεγάλες ενεργειακές καταναλώσεις των κτιρίων που χρίζουν αντιοικονομική τη λειτουργία τους, όσο και η μεγάλη επισκεψιμότητα και παλαιότητα των κτιρίων. Επίσης, οι κοινωνικοί λόγοι καθώς και η χωροταξική τοποθέτηση των κτιρίων αυτών σε κομβικά σημεία μέσα στην πόλη, ενίσχυσαν την επιλογή τους για την ένταξη στο πρόγραμμα.

 

Γυμνάσιο Πολυκάστρου

Διαμόρφωση του ασφαλτοστρωμένου πεζόδρομου που διέρχεται μεταξύ της παραλίας και του Κ.Α.Α.Υ. Αγίας Τριάδας του Δήμου Θερμαϊκού.

Στα πλαίσια του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ και με βασικό σκοπό την υλοποίηση τεχνικών παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και όχι εργασίες ανακαίνισης στα υφιστάμενα δημοτικά κτίρια, έγινε η επιλογή δύο δημοτικών κτιρίων για την ένταξή τους στο Σχέδιο Υλοποίησης: του δημοτικού αθλητικού κέντρου (κλειστό γυμναστήριο) και του Γυμνασίου Δ.Δ. Πολυκάστρου. Η επιλογή δεν έγινε τυχαία, αλλά ελήφθησαν υπόψη τόσο οι μεγάλες ενεργειακές καταναλώσεις των κτιρίων που χρίζουν αντιοικονομική τη λειτουργία τους, όσο και η μεγάλη επισκεψιμότητα και παλαιότητα των κτιρίων. Επίσης, οι κοινωνικοί λόγοι καθώς και η χωροταξική τοποθέτηση των κτιρίων αυτών σε κομβικά σημεία μέσα στην πόλη, ενίσχυσαν την επιλογή τους για την ένταξη στο πρόγραμμα.