ΚΑΑΥ Αγ. Τριάδος

Διαμόρφωση του ασφαλτοστρωμένου πεζόδρομου που διέρχεται μεταξύ της παραλίας και του Κ.Α.Α.Υ. Αγίας Τριάδας του Δήμου Θερμαϊκού.

Στην περιοχή έγιναν ήπιες επεμβάσεις ενώ κύριος στόχος ήταν η δημιουργία μίας βασικής, ευχάριστης και ασφαλούς πορείας για όλες τις ομάδες χρηστών κατά μήκους του θαλάσσιου μετώπου, εξασφαλίζοντας την προσπελασιμότητα, την πρόσβαση και την οικειοποίηση του περιβάλλοντος χώρου.

Η περιοχή επέμβασης καλύπτει περίπου 1.250,00μ² ασφαλτοστρωμένης επιφάνειας παρακείμενα της παραλίας της Αγίας Τριάδας.

Με την παρούσα μελέτη επιδιώκεται η διαμόρφωση της περιοχής με τη μορφή “Woonerf” με τη βασική χάραξη να προορίζεται για τη διέλευση οχημάτων. Ωστόσο διαφοροποιείται χρωματικά και χαράζεται ελεύθερα και σε περιορισμένο εύρος ώστε να αποτρέπει την ανάπτυξη ταχυτήτων.

Η υπόλοιπη περιοχή ακολουθεί σχεδιαστικά τη βασική “ρέουσα” χάραξη δημιουργώντας χώρους πρασίνου και περιοχές στάσης και ανάπαυσης εξοπλισμένες με καθίσματα και σκίαστρα (πέργκολες).

Αθλητικό Κέντρο Δ.Δ.Πολυκάστρου

Υλοποίηση του δημοτικού αθλητικού κέντρου (κλειστό γυμναστήριο) Δ.Δ. Πολυκάστρου.

Στα πλαίσια του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ και με βασικό σκοπό την υλοποίηση τεχνικών παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και όχι εργασίες ανακαίνισης στα υφιστάμενα δημοτικά κτίρια, έγινε η επιλογή δύο δημοτικών κτιρίων για την ένταξή τους στο Σχέδιο Υλοποίησης: του δημοτικού αθλητικού κέντρου (κλειστό γυμναστήριο) και του Γυμνασίου ΔΔ Πολυκάστρου. Η επιλογή δεν έγινε τυχαία, αλλά ελήφθησαν υπόψη τόσο οι μεγάλες ενεργειακές καταναλώσεις των κτιρίων που χρίζουν αντιοικονομική τη λειτουργία τους, όσο και η μεγάλη επισκεψιμότητα και παλαιότητα των κτιρίων. Επίσης, οι κοινωνικοί λόγοι καθώς και η χωροταξική τοποθέτηση των κτιρίων αυτών σε κομβικά σημεία μέσα στην πόλη, ενίσχυσαν την επιλογή τους για την ένταξη στο πρόγραμμα.

 

Γυμνάσιο Πολυκάστρου

Διαμόρφωση του ασφαλτοστρωμένου πεζόδρομου που διέρχεται μεταξύ της παραλίας και του Κ.Α.Α.Υ. Αγίας Τριάδας του Δήμου Θερμαϊκού.

Στα πλαίσια του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ και με βασικό σκοπό την υλοποίηση τεχνικών παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και όχι εργασίες ανακαίνισης στα υφιστάμενα δημοτικά κτίρια, έγινε η επιλογή δύο δημοτικών κτιρίων για την ένταξή τους στο Σχέδιο Υλοποίησης: του δημοτικού αθλητικού κέντρου (κλειστό γυμναστήριο) και του Γυμνασίου Δ.Δ. Πολυκάστρου. Η επιλογή δεν έγινε τυχαία, αλλά ελήφθησαν υπόψη τόσο οι μεγάλες ενεργειακές καταναλώσεις των κτιρίων που χρίζουν αντιοικονομική τη λειτουργία τους, όσο και η μεγάλη επισκεψιμότητα και παλαιότητα των κτιρίων. Επίσης, οι κοινωνικοί λόγοι καθώς και η χωροταξική τοποθέτηση των κτιρίων αυτών σε κομβικά σημεία μέσα στην πόλη, ενίσχυσαν την επιλογή τους για την ένταξη στο πρόγραμμα.