Φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 100KWp επί εδάφους.

Η εγκατάσταση υλοποιήθηκε στο νόμο Ηλείας με στόχο την διοχέτευση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.