Φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 10KWp επί δώματος.

Η εγκατάσταση υλοποιήθηκε στο νόμο Λάρισας στα πλαίσια του ειδικού προγράμματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από οικιακούς καταναλωτές.